Konkurs fotograficzny — Zmiany klimatu dotykają najbiedniejszych

Zdjęcie jest metaforą skażenia atmosferycznego szkodliwymi dla człowieka substancjami. Występowanie w atmosferze pyłów radioaktywnych, wirusów chorobotwórczych, zanieczyszczeń przemysłowych i górniczych wymusza adaptację w postaci noszenia maski przeciwgazowej.

Konkurs wspierany ze środków Unii Europejskiej. Za wszelkie treści odpowiada Polska Zielona Sieć i nie mogą one być postrzegane jako odzwierciedlenie stanowiska Unii Europejskiej.

Strona główna Akcji dla Globalnego Południa Strona główna Polskiej Zielonej Sieci