Konkurs fotograficzny — Zmiany klimatu dotykają najbiedniejszych

Poszukiwanie nowych źródeł wody na obszarach gdzie stała się ona niewystarczalna lub wskutek antropopresji poziom wód gruntowych zaczął się obniżać zaburzając naturalną równowagę.

Konkurs wspierany ze środków Unii Europejskiej. Za wszelkie treści odpowiada Polska Zielona Sieć i nie mogą one być postrzegane jako odzwierciedlenie stanowiska Unii Europejskiej.

Strona główna Akcji dla Globalnego Południa Strona główna Polskiej Zielonej Sieci