Konkurs fotograficzny — Zmiany klimatu dotykają najbiedniejszych

Zdjęcie nawiązuje do akcji sadzenia roślinności na obszarach dotkniętych pustynnieniem wskutek postępujących zmian klimatycznych. Obszary, które kiedyś porastała różnorodna szata roślinna zamieniają się w pozbawione życia pustynie.

Konkurs wspierany ze środków Unii Europejskiej. Za wszelkie treści odpowiada Polska Zielona Sieć i nie mogą one być postrzegane jako odzwierciedlenie stanowiska Unii Europejskiej.

Strona główna Akcji dla Globalnego Południa Strona główna Polskiej Zielonej Sieci