Konkurs fotograficzny — Zmiany klimatu dotykają najbiedniejszych

Fotografia przedstawia warunki, w jakich muszą żyć rdzenni mieszkańcy niektórych regionów Afryki. Na fotografii widać osobę palącą śmieci, ubogo ubrane osoby, wraki oraz bardzo zaniedbane pojazdy oraz prowizoryczne prawie wcale niewyposażone mieszkania.

Konkurs wspierany ze środków Unii Europejskiej. Za wszelkie treści odpowiada Polska Zielona Sieć i nie mogą one być postrzegane jako odzwierciedlenie stanowiska Unii Europejskiej.

Strona główna Akcji dla Globalnego Południa Strona główna Polskiej Zielonej Sieci