Konkurs fotograficzny — Zmiany klimatu dotykają najbiedniejszych

Dostęp do wody. Codziennie marnujemy wodę, której mieszkańcy Afryki i najbiedniejsi potrzebują do życia. Osoby z najuboższych terenów użytkują ledwie 5 litrów wody dziennie, my Europejczycy blisko 200 litrów. Trzeba zdać sobie sprawę, że zasoby wody maleją, nawet jeśli w tym momencie my nie odczuwamy bezpośrednich tego skutków.

Konkurs wspierany ze środków Unii Europejskiej. Za wszelkie treści odpowiada Polska Zielona Sieć i nie mogą one być postrzegane jako odzwierciedlenie stanowiska Unii Europejskiej.

Strona główna Akcji dla Globalnego Południa Strona główna Polskiej Zielonej Sieci