Konkurs fotograficzny — Zmiany klimatu dotykają najbiedniejszych

Anomalie pogodowe oraz złe zarządzanie ziemią w niewielkim, górzystym Lesotho wpływają na degradację obszarów wykorzystywanych przez ludność tego kraju, praktykującą gospodarkę rolniczo-hodowlaną, jak pola uprawne i pastwiska. Aby ograniczyć erozję gleb podjęto walkę z nadmiernym wypasem stad poprzez wprowadzenie rotacyjnego wypasu regulowanego – tradycyjnej metody rehabilitacji gruntów.

Konkurs wspierany ze środków Unii Europejskiej. Za wszelkie treści odpowiada Polska Zielona Sieć i nie mogą one być postrzegane jako odzwierciedlenie stanowiska Unii Europejskiej.

Strona główna Akcji dla Globalnego Południa Strona główna Polskiej Zielonej Sieci