Konkurs fotograficzny — Zmiany klimatu dotykają najbiedniejszych

Krótsze zimy z mniejszymi opadami śniegu oraz cieplejsze lata to powód susz, które w górzystym Lesotho niszczą ekosystemy zielone, powodują erozję gleb i zanikanie mokradeł – wodopojów dla zwierząt. Wraz ze złym zarządzaniem gruntami i ich nadmierną eksploatacją, zmiany klimatu wpływają na zwiększenie zagrożenia bezpieczeństwa żywnościowego ludności. Aby podnieść wydajność zbiorów, w 2004r. wprowadzono do uprawy nowe odmiany kukurydzy oraz jabłka, odporne na niepewne warunki klimatyczne.

Konkurs wspierany ze środków Unii Europejskiej. Za wszelkie treści odpowiada Polska Zielona Sieć i nie mogą one być postrzegane jako odzwierciedlenie stanowiska Unii Europejskiej.

Strona główna Akcji dla Globalnego Południa Strona główna Polskiej Zielonej Sieci