Konkurs fotograficzny — Zmiany klimatu dotykają najbiedniejszych

Ekstremalne susze, z jednej strony, i silne opady deszczu powodujące powodzie, z drugiej, zmuszają mężczyzn pół-nomadycznego ludu Himba, zamieszkującego Kaokoland w płn. Namibii, do coraz dalszych wędrówek ze stadami w poszukiwaniu pastwisk. Dodatkowo planowana budowa tamy na rzece Kunene spowoduje zalanie części ziem plemiennych Himba i naruszy izolację ludu, dzięki której zachowuje on odmienność kulturową i kultywuje tradycje. Nowe źródło energii odnawialnej stanowi więc miecz obosieczny.

Konkurs wspierany ze środków Unii Europejskiej. Za wszelkie treści odpowiada Polska Zielona Sieć i nie mogą one być postrzegane jako odzwierciedlenie stanowiska Unii Europejskiej.

Strona główna Akcji dla Globalnego Południa Strona główna Polskiej Zielonej Sieci