Konkurs fotograficzny — Zmiany klimatu dotykają najbiedniejszych

Dostęp do wody w pustynnym płn. Sudanie był zawsze ograniczony. Obszary suche i półsuche, które w znacznej mierze pokrywają ten kraj, są dodatkowo bardzo podatne na zmiany klimatu. Globalne ocieplenie, którego konsekwencją w tej części Afryki jest desertyfikacja i coraz trudniejszy dostęp do zasobów wody, zagraża więc nie tylko równowadze środowiskowej, ale przede wszystkim bezpieczeństwu żywnościowemu i wodnemu mieszkańców Sudanu.

Konkurs wspierany ze środków Unii Europejskiej. Za wszelkie treści odpowiada Polska Zielona Sieć i nie mogą one być postrzegane jako odzwierciedlenie stanowiska Unii Europejskiej.

Strona główna Akcji dla Globalnego Południa Strona główna Polskiej Zielonej Sieci