Konkurs fotograficzny — Zmiany klimatu dotykają najbiedniejszych

Wyróżnienie Jury

W płn. Sudanie słabnące opady deszczu stopniowo zamieniają w pustynie nieliczne na tym obszarze pola uprawne i pastwiska. Jedną z metod walki z desertyfikacją jest sadzenie palm. W rezultacie pustynnienia nasilają się ruchy migracyjne prowadzące do konfliktów o kurczące się zasoby, również wody. W połączeniu z różnicami o podłożu kulturowym, etnicznym czy religijnym, walki ‘o miedzę’ zamieniają się często w krwawe wojny, czego przykładem jest toczący się od lat konflikt w Darfurze.

Konkurs wspierany ze środków Unii Europejskiej. Za wszelkie treści odpowiada Polska Zielona Sieć i nie mogą one być postrzegane jako odzwierciedlenie stanowiska Unii Europejskiej.

Strona główna Akcji dla Globalnego Południa Strona główna Polskiej Zielonej Sieci