Konkurs fotograficzny — Zmiany klimatu dotykają najbiedniejszych

Pustynia Chalbi, położona na wschód od jeziora Turkana w płn. Kenii. Niestety, postępujące gwałtownie zmiany klimatu oraz budowana w Etiopii tama na rzece Omo, będącej głównym dopływem Turkana, wpływają na ciągłe obniżanie się stanu wód w jeziorze, co w ciągu kilkunastu lat może pozbawić całkowicie okolicznych mieszkańców możliwości korzystania z dobrodziejstw jeziora – jedynego żywiciela lokalnej ludności.

Konkurs wspierany ze środków Unii Europejskiej. Za wszelkie treści odpowiada Polska Zielona Sieć i nie mogą one być postrzegane jako odzwierciedlenie stanowiska Unii Europejskiej.

Strona główna Akcji dla Globalnego Południa Strona główna Polskiej Zielonej Sieci