Konkurs fotograficzny — Zmiany klimatu dotykają najbiedniejszych

W drodze. Na Ziemi żyje 7 mld ludzi, a prawie miliard z nich nie ma dostępu do wody pitnej. Jak prognozuje ONZ, sytuacja będzie się pogarszać. W Meksyku brak dostatecznej ilości wody ogranicza możliwości powiększenia obszaru uprawy odmian pszenicy i kukurydzy dających wysokie plony. Bez wody produkcja żywności spada, co zmusza mieszkańców do opuszczania swoich wiosek i przenoszenia się do przeludnionej stolicy kraju, życia w ubóstwie w oczekiwaniu na lepsze jutro.

Konkurs wspierany ze środków Unii Europejskiej. Za wszelkie treści odpowiada Polska Zielona Sieć i nie mogą one być postrzegane jako odzwierciedlenie stanowiska Unii Europejskiej.

Strona główna Akcji dla Globalnego Południa Strona główna Polskiej Zielonej Sieci