Konkurs fotograficzny — Zmiany klimatu dotykają najbiedniejszych

Wyróżnienie Jury

Pasterze. Okolice doliny Omo. Południowa Etiopia. Większość mieszkańców Etiopii żyje z rolnictwa i pasterstwa. Wypasanie bydła w porze suchej jest szczególnie trudne, Po drogach spalonych słońcem, w tumanach kurzu pasterze pędzą swoje stada w poszukiwaniu pastwisk. Pokonują ogromne odległości, gdyż długotrwałe susze, a także zbyt ekspansywne wypasanie bydła doprowadziły do zniszczenia zawiązków traw. To w konsekwencji doprowadza do pustynnienia sawanny i ograniczenia terenów pasterskich.

Konkurs wspierany ze środków Unii Europejskiej. Za wszelkie treści odpowiada Polska Zielona Sieć i nie mogą one być postrzegane jako odzwierciedlenie stanowiska Unii Europejskiej.

Strona główna Akcji dla Globalnego Południa Strona główna Polskiej Zielonej Sieci